Atraktívny a fuknčný kancelársky interiér

Spoločnosť Farquell s.r.o. so sídlom v Nitre nás oslovila vo fáze výstavby ich novej haly, kedy ešte nemali jasnú predstavu o tom, ako by ich priestory mohli vyzerať. Vo vizualizáciách sme sa snažili vytvoriť priestor, ktorý by slúžil rozličným účelom a cieľovým skupinám a mal k dispozícii miesta venované individuálnej práci.

OD NÁVRHU AŽ PO REALIZÁCIU

Na základe viacerých stretnutí sme vytvorili detailné 3D návrhy so správnym rozmiestnením nábytku a zakomponovaním firemných farieb do interiéru. Nášmu zákazníkovi sme na jednom mieste vytvorili pracovné zóny, oddychovú časť a zasadačky, ktoré sú od hlavnej časti oddelené presklennými stenami.

CIEĽ ZÁKAZKY

Hlavným cieľom bolo vytvorenie efektívneho a atraktívneho miesta na prácu a stretnutia, ktoré zamestnancom jednoznačne poskytne pridanú hodnotu. Vytvorenie priestorov na rôzne aktivity, ale aj pomoc vytvárať pocit spolupatričnosti a generovať energiu.

REPREZENTATÍVNA ZASADACIA MIESTNOSŤ

Reprezentatívne zasadačky sú pre firmu veľmi dôležité. Ide o priestor, kde prebiehajú dôležité stretnutia či už s partnermi alebo zamestnancami. Nášmu klientovi sme vytvorili neutrálny interiér, kde je dominantným prvkom práve logo spoločnosti a stoličky vo firemných farbách.

NAŠ TIP: Odolné a nastaviteľné stoličky sa dokážu prispôsobiť množstvu ľudí, ktorí sa v zasadacej miestnosti vystriedajú. Zlepší sa tak sústredenie, kreativita a v neposlednom rade zdravé sedenie.

DÔLEŽITÝ PRVÝ DOJEM

Už pri vstupe na recepciu firmy by malo byť jasné o akú spoločnosť ide. Docieliť sa to dá napríklad výrazným logom spoločnosti alebo využitím firemných farieb v interiéri. Nášmu klientovi sme vytvorili návrh recepcie, ktorá zapôsobí na klientov a partnerov a zanechá reprezentatívny prvý dojem. Celkový dojem z recepcie a chvíle v nej strávené by mali vytvoriť pozitívne emócie u každého, kto ju navštívi.

PRIESTOR NA ODDYCH

Pri tvorbe 3D návrhov sme nášmu zákazníkovi predstavili zakomponovanie oddychového kútika do hlavnej časti. Vytvorili sme malé a útulné miesto na stretávanie zamestnancov, či už pri obede alebo pri riešení dôležitých pracovných vecí.

NAŠ TIP: Vďaka inovatívnym riešeniam a pravidlám ergonómie sa môže aj malý kútik v interiéri premeniť na oddychovú zónu, ktorú zamestnanci ocenia.

VÝSLEDOK ZÁKAZKY

Jedným z najdôležitejších aspektov bolo pre nás, že nám klient dôveroval už od úplného začiatku. Mali sme možnosť klientovi predstaviť naše návrhy bez toho aby musel vykonávať zmeny a s návrhom bol už od úplného začiatku spokojný. Projekt sme vytvorili na základe rôznych aktivít zamestnancov, pričom si môžu vybrať svoje pracovisko na základe svojej úlohy, aktivity alebo aktuálnej nálady.

SPÄTNÁ VÄZBA

REFERENCIA:  „V procese výstavby našej novej haly a kancelárií v Nitre sme sa rozhodli osloviť spoločnosť Rstudio, ktorá má dlhoročné skúsenosti a špecializuje sa na zariadenia kancelárskeho nábytku. V rámci projektovej dokumentácie sme mali zakreslené rozmiestnenie jednotlivých stolových zostáv. Aj napriek tomu sme si interiér nevedeli dostatočne predstaviť. Pán Beko spracoval grafické 3D návrhy, ktoré nás presvedčili o tom, že sme sa rozhodli pre spoľahlivého partnera. Farebné prevedenie zladil s firemnou identitou a rozmiestnenie jednotlivého nábytku usporiadal podľa našich potrieb. Komunikácia bola už od začiatku na vysokej úrovni, taktiež fantastický zohratý montážny tím a v neposlednom rade kvalita nábytku spĺňa všetky našej požiadavky. Ďakujeme a želáme veľa spokojných zákazníkov.''

POZRITE SI fotky Z REALIZÁCIE